Polityczne i fizyczne globusy dla dzieci

Najlepsze i najciekawsze podróże to zawsze te, które najpierw są planowane w tracie wędrowania palcem po mapie. Dobrze więc kiedy dzieci już od najmłodszych lat będą zdobywać wiedzę na temat tego jak wygląda Ziemia i czym się charakteryzuje. Najlepszym narzędziem do nauki stać się może globus. Jest to prosty przedmiot, który może rozbudzić dziecięcą wyobraźnię i stać się wspaniałą pomocą dydaktyczną.

Globusy dla najmłodszych dzieci

Dla maluchów nieważne będą dokładne szczegóły, dlatego też idealną opcją dla nich będą proste globusy, nawet takie z zarysem kontynentów. Mają bowiem dowiedzieć się z nich przy pomocy dorosłych, że Ziemia jest okrągła, ma dwa bieguny, a ludzie na półkuli południowej wcale nie chodzą do góry nogami. U kilkulatków sprawdzi się także globus zoologiczny. Są na nim zaznaczone miejsca występowania najpopularniejszych zwierząt. Dzięki temu dowiedzą się, że lwy mieszkają w Afryce, tygrysy w Azji, a pingwiny można spotkać na Antarktydzie. Dla nieco starszych dzieci sprawdzą się globusy polityczne, z podziałem na państwa. Wtedy będzie można rozpocząć wskazywanie kolejnych krajów i rozwijanie kolejnych umiejętności związanych z odczytywaniem mapy.

Czego jeszcze dziecko nauczy się przy pomocy globusa?

Globusy dla dzieci jakie można znaleźć na rynku są dość zróżnicowane. W niektórych modelach kładziony jest nacisk na granice krajów, w innych na strefy czasowe, w jeszcze innych na ukształtowanie Ziemi. Jednym z najpopularniejszych typów jest globus polityczny, czyli taki na którym są zaznaczone wszystkie kraje świata oraz ich stolice, niekiedy także większe miasta. Jest to globus który na pewno przyda się każdemu uczniowi – zarówno w szkole, jak i w domu. Taki globus ułatw zapamiętywanie tego:
a) na jakim kontynencie leży dany kraj,
b) jaka jest jego stolica,
c) z jakimi państwami sąsiaduje.
Na globusie fizycznym można natomiast sprawdzić ukształtowanie terenu. Określone w legendzie kolory wyróżniać będą obszary płaskie, pagórkowate oraz górzyste (z zaznaczeniem najważniejszych szczytów). Będą też na nim opisane w czytelny sposób oceany, morza, a także większe jeziora i rzeki.